Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb: Тендеры

E-mail: matija.mikac@hrvatske-ceste.hr
Телефон: +385 14722544
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb
55545787885
Vončinina 3
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Matija Mikac
Telefon: +385 14722544
E-pošta: matija.mikac@hrvatske-ceste.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003251
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 23
тендеры: 45
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 45
28 ноя

Номер: 5784495

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 ноя

Номер: 5611765

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 окт

Номер: 4969851

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 окт

Номер: 4870904

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 сен

Номер: 4551749

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 сен

Номер: 4355294

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 4272652

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 4272422

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 4272421

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 4272419

Страна: Хорватия

Источник: TED