Klinički bolnički centar Zagreb: Тендеры

E-mail: vesna.ziger@kbc-zagreb.hr
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinički bolnički centar Zagreb
46377257342
Kišpatićeva 12
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Vesna Žiger, Ivanka Medved
E-pošta: vesna.ziger@kbc-zagreb.hr
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: http://www.kbc-zagreb.hr/
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003197
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 740
тендеры: 1304
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1304
25 июн

Номер: 18897529

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 июн

Номер: 18895876

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 июн

Номер: 18895869

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 июн

Номер: 18860847

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 июн

Номер: 18860231

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 июн

Номер: 18854118

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 июн

Номер: 18787842

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 июн

Номер: 18787841

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 июн

Номер: 18787840

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 июн

Номер: 18787828

Страна: Хорватия

Источник: TED