Klinički bolnički centar Zagreb: Тендеры

E-mail: vesna.ziger@kbc-zagreb.hr
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinički bolnički centar Zagreb
46377257342
Kišpatićeva 12
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Vesna Žiger, Ivanka Medved
E-pošta: vesna.ziger@kbc-zagreb.hr
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: http://www.kbc-zagreb.hr/
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003197
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 740
тендеры: 977
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 977
14 дек

Номер: 14502477

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 дек

Номер: 14502433

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 дек

Номер: 14502413

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 дек

Номер: 14434771

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 дек

Номер: 14434756

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 дек

Номер: 14434224

Страна: Хорватия

Источник: TED

12 дек

Номер: 14434052

Страна: Хорватия

Источник: TED

11 дек

Номер: 14398771

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 дек

Номер: 14398764

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 дек

Номер: 14360141

Страна: Хорватия

Источник: TED