Klinički bolnički centar Zagreb: Тендеры

E-mail: vesna.ziger@kbc-zagreb.hr
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Klinički bolnički centar Zagreb
46377257342
Kišpatićeva 12
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Vesna Žiger, Ivanka Medved
E-pošta: vesna.ziger@kbc-zagreb.hr
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: http://www.kbc-zagreb.hr/
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003197
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 651
тендеры: 871
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 871
19 окт

Номер: 12963569

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 окт

Номер: 12963555

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 окт

Номер: 12963469

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 окт

Номер: 12911377

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 окт

Номер: 12879288

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 окт

Номер: 12879282

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 окт

Номер: 12847570

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 окт

Номер: 12847568

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 окт

Номер: 12845395

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 окт

Номер: 12845376

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH