Karlovačka županija: Тендеры

E-mail: sanja.sila@kazup.hr
Телефон: +385 47666285
Страна: Хорватия
Город: Karlovac
Адрес: Karlovačka županija
65050537368
A. Vraniczanya 2
Karlovac
47000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 47000
Na pažnju (osoba za kontakt): Sanja Sila
Telefon: +385 47666285
E-pošta: sanja.sila@kazup.hr
Telefaks: +385 47666169
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003245
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 13
тендеры: 42
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 42
18 дек

Номер: 14601084

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 дек

Номер: 14398792

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 дек

Номер: 14145007

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 дек

Номер: 14144566

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 ноя

Номер: 13538569

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 окт

Номер: 13002570

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 окт

Номер: 12787529

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 окт

Номер: 12760361

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH