Karlovačka županija: Тендеры

E-mail: sanja.sila@kazup.hr
Телефон: +385 47666285
Страна: Хорватия
Город: Karlovac
Адрес: Karlovačka županija
65050537368
A. Vraniczanya 2
Karlovac
47000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 47000
Na pažnju (osoba za kontakt): Sanja Sila
Telefon: +385 47666285
E-pošta: sanja.sila@kazup.hr
Telefaks: +385 47666169
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003245
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3
тендеры: 17
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 17
12 фев

Номер: 7719158

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 янв

Номер: 7124867

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 янв

Номер: 7049969

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 янв

Номер: 6745670

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 дек

Номер: 6726118

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 дек

Номер: 5977438

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 ноя

Номер: 5909647

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 ноя

Номер: 5566068

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 ноя

Номер: 5339528

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 окт

Номер: 5199599

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH