Karlovačka županija: Тендеры

E-mail: sanja.sila@kazup.hr
Телефон: +385 47666285
Страна: Хорватия
Город: Karlovac
Адрес: Karlovačka županija
65050537368
A. Vraniczanya 2
Karlovac
47000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 47000
Na pažnju (osoba za kontakt): Sanja Sila
Telefon: +385 47666285
E-pošta: sanja.sila@kazup.hr
Telefaks: +385 47666169
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003245
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 13
тендеры: 55
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 55
13 май

Номер: 17897987

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 апр

Номер: 17452148

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 апр

Номер: 17205822

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 мар

Номер: 16691915

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 мар

Номер: 16277869

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 фев

Номер: 15961726

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 фев

Номер: 15884025

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 фев

Номер: 15706560

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 фев

Номер: 15706523

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 фев

Номер: 15577750

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH