Karlovačka županija: Тендеры

E-mail: sanja.sila@kazup.hr
Телефон: +385 47666285
Страна: Хорватия
Город: Karlovac
Адрес: Karlovačka županija
65050537368
A. Vraniczanya 2
Karlovac
47000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 47000
Na pažnju (osoba za kontakt): Sanja Sila
Telefon: +385 47666285
E-pošta: sanja.sila@kazup.hr
Telefaks: +385 47666169
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003245
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 3
тендеры: 28
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 28
11 июл

Номер: 10941846

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 июл

Номер: 10871021

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 июн

Номер: 10761569

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 июн

Номер: 10568998

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июн

Номер: 10318805

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июн

Номер: 10294546

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 июн

Номер: 10206908

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 июн

Номер: 10161307

Страна: Хорватия

Источник: TED

17 май

Номер: 9797485

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 май

Номер: 9797482

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH