Grad Velika Gorica: Тендеры

E-mail: nabava@gorica.hr
Телефон: +385 16269975/+385 16269922
Страна: Хорватия
Город: Velika Gorica
Адрес: Grad Velika Gorica
75834963344
Trg kralja Tomislava 34
Velika Gorica
10410
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10410
Na pažnju (osoba za kontakt): Branka Deranja Trajbar; Damir Stepanić; Luka Kunić
Telefon: +385 16269975/+385 16269922
E-pošta: nabava@gorica.hr
Telefaks: +385 16269984
Internetska adresa(e):
Adresa profila kupca: www.gorica.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003368
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 6
тендеры: 89
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 89
08 янв

Номер: 15021400

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 янв

Номер: 15018058

Страна: Хорватия

Источник: TED

04 янв

Номер: 15014529

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15008976

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15004668

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 дек

Номер: 14298813

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 ноя

Номер: 13343283

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 ноя

Номер: 13311636

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 ноя

Номер: 13311575

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 окт

Номер: 13159515

Страна: Хорватия

Источник: TED