Grad Velika Gorica: Тендеры

E-mail: nabava@gorica.hr
Телефон: +385 16269975/+385 16269922
Страна: Хорватия
Город: Velika Gorica
Адрес: Grad Velika Gorica
75834963344
Trg kralja Tomislava 34
Velika Gorica
10410
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10410
Na pažnju (osoba za kontakt): Branka Deranja Trajbar; Damir Stepanić; Luka Kunić
Telefon: +385 16269975/+385 16269922
E-pošta: nabava@gorica.hr
Telefaks: +385 16269984
Internetska adresa(e):
Adresa profila kupca: www.gorica.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003368
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 6
тендеры: 74
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 74
21 сен

Номер: 12393165

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 сен

Номер: 12337166

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 сен

Номер: 12107732

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 авг

Номер: 11803967

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июл

Номер: 10891141

Страна: Хорватия

Источник: TED

06 июл

Номер: 10889377

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 июн

Номер: 10761517

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 10599758

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 июн

Номер: 10569006

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 июн

Номер: 10372558

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH