Grad Velika Gorica: Тендеры

E-mail: nabava@gorica.hr
Телефон: +385 16269975/+385 16269922
Страна: Хорватия
Город: Velika Gorica
Адрес: Grad Velika Gorica
75834963344
Trg kralja Tomislava 34
Velika Gorica
10410
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10410
Na pažnju (osoba za kontakt): Branka Deranja Trajbar; Damir Stepanić; Luka Kunić
Telefon: +385 16269975/+385 16269922
E-pošta: nabava@gorica.hr
Telefaks: +385 16269984
Internetska adresa(e):
Adresa profila kupca: www.gorica.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003368
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 30
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 30
11 дек

Номер: 6151977

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 дек

Номер: 6009547

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 ноя

Номер: 5734364

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 ноя

Номер: 5667156

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 ноя

Номер: 5638891

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 ноя

Номер: 5638887

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 ноя

Номер: 5638884

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 ноя

Номер: 5638877

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 ноя

Номер: 5638876

Страна: Хорватия

Источник: TED

20 ноя

Номер: 5610291

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH