Grad Velika Gorica: Тендеры

E-mail: nabava@gorica.hr
Телефон: +385 16269975/+385 16269922
Страна: Хорватия
Город: Velika Gorica
Адрес: Grad Velika Gorica
75834963344
Trg kralja Tomislava 34
Velika Gorica
10410
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10410
Na pažnju (osoba za kontakt): Branka Deranja Trajbar; Damir Stepanić; Luka Kunić
Telefon: +385 16269975/+385 16269922
E-pošta: nabava@gorica.hr
Telefaks: +385 16269984
Internetska adresa(e):
Adresa profila kupca: www.gorica.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003368
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 6
тендеры: 44
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 44
12 мар

Номер: 8338958

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 мар

Номер: 8163245

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 мар

Номер: 8163200

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 фев

Номер: 8091892

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 фев

Номер: 7994814

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 фев

Номер: 7987228

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 фев

Номер: 7887131

Страна: Хорватия

Источник: TED

19 фев

Номер: 7885865

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 фев

Номер: 7836308

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 фев

Номер: 7784138

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH