Grad Velika Gorica: Тендеры

E-mail: nabava@gorica.hr
Телефон: +385 16269975/+385 16269922
Страна: Хорватия
Город: Velika Gorica
Адрес: Grad Velika Gorica
75834963344
Trg kralja Tomislava 34
Velika Gorica
10410
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10410
Na pažnju (osoba za kontakt): Branka Deranja Trajbar; Damir Stepanić; Luka Kunić
Telefon: +385 16269975/+385 16269922
E-pošta: nabava@gorica.hr
Telefaks: +385 16269984
Internetska adresa(e):
Adresa profila kupca: www.gorica.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003368
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 6
тендеры: 113
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 113
13 июн

Номер: 18640425

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 июн

Номер: 18598269

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июн

Номер: 18435257

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 май

Номер: 17852960

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 май

Номер: 17817770

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 апр

Номер: 17568322

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 апр

Номер: 17385749

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 апр

Номер: 17350594

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 апр

Номер: 17065042

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 апр

Номер: 17065032

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH