Grad Velika Gorica: Тендеры

E-mail: nabava@gorica.hr
Телефон: +385 16269975/+385 16269922
Страна: Хорватия
Город: Velika Gorica
Адрес: Grad Velika Gorica
75834963344
Trg kralja Tomislava 34
Velika Gorica
10410
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10410
Na pažnju (osoba za kontakt): Branka Deranja Trajbar; Damir Stepanić; Luka Kunić
Telefon: +385 16269975/+385 16269922
E-pošta: nabava@gorica.hr
Telefaks: +385 16269984
Internetska adresa(e):
Adresa profila kupca: www.gorica.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003368
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 6
тендеры: 58
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 58
21 май

Номер: 9865604

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 май

Номер: 9773909

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 май

Номер: 9715226

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 май

Номер: 9679634

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 май

Номер: 9595448

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 май

Номер: 9593672

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 май

Номер: 9533647

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 апр

Номер: 9495001

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 апр

Номер: 9451452

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 апр

Номер: 9245262

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH