Jadrolinija: Тендеры

E-mail: marinko.segota@jadrolinija.hr
Телефон: +385 51666150/+385 51666147
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: Jadrolinija
38453148181
Riva 16
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marinko Šegota; Biserka Kovač; Morena Lučić
Telefon: +385 51666150/+385 51666147
E-pošta: marinko.segota@jadrolinija.hr
Telefaks: +385 51499000
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.jadrolinija.hr
Adresa profila kupca: www.jadrolinija.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003342
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 10
тендеры: 69
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 69
12 дек

Номер: 6153663

Страна: Хорватия

Источник: TED

08 дек

Номер: 6094834

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 дек

Номер: 6009578

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 5862960

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 5862957

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 5862956

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 5862953

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 5862950

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 5860118

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 5832295

Страна: Хорватия

Источник: TED