Jadrolinija: Тендеры

E-mail: marinko.segota@jadrolinija.hr
Телефон: +385 51666150/+385 51666147
Страна: Хорватия
Город: Rijeka
Адрес: Jadrolinija
38453148181
Riva 16
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marinko Šegota; Biserka Kovač; Morena Lučić
Telefon: +385 51666150/+385 51666147
E-pošta: marinko.segota@jadrolinija.hr
Telefaks: +385 51499000
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.jadrolinija.hr
Adresa profila kupca: www.jadrolinija.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003342
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 10
тендеры: 137
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 137
11 июл

Номер: 10962688

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 июл

Номер: 10962612

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 июл

Номер: 10889412

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июл

Номер: 10870189

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июл

Номер: 10870184

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июл

Номер: 10851465

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июл

Номер: 10848203

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июл

Номер: 10836095

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 июн

Номер: 10729094

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 10596657

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH