Hrvatski zavod za javno zdravstvo: Тендеры

Телефон: +385 14863279
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
75297532041
Rockefellerova 7
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goranka Petrović, dr. med.
Telefon: +385 14863279
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003435
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 5
тендеры: 248
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 248
25 июн

Номер: 18896482

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 июн

Номер: 18895816

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 18854149

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 18854103

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 18671641

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 18671639

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 18671602

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июн

Номер: 18515756

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 май

Номер: 18138448

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 май

Номер: 18138421

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH