Hrvatski zavod za javno zdravstvo: Тендеры

Телефон: +385 14863279
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
75297532041
Rockefellerova 7
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goranka Petrović, dr. med.
Telefon: +385 14863279
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003435
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 5
тендеры: 159
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 159
12 ноя

Номер: 13474301

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 ноя

Номер: 13311568

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 ноя

Номер: 13311522

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 ноя

Номер: 13311519

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 ноя

Номер: 13311500

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 окт

Номер: 13032324

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 окт

Номер: 13002587

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 окт

Номер: 13002580

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 окт

Номер: 13002574

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 окт

Номер: 12963487

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH