Hrvatski zavod za javno zdravstvo: Тендеры

Телефон: +385 14863279
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
75297532041
Rockefellerova 7
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goranka Petrović, dr. med.
Telefon: +385 14863279
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003435
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 5
тендеры: 191
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 191
15 янв

Номер: 15112971

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 янв

Номер: 15111056

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

09 янв

Номер: 15048023

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 янв

Номер: 15028143

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 янв

Номер: 15028132

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 янв

Номер: 15028130

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 янв

Номер: 15028122

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 янв

Номер: 15020884

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 янв

Номер: 15014537

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 янв

Номер: 15014536

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH