Hrvatski zavod za javno zdravstvo: Тендеры

Телефон: +385 14863279
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
75297532041
Rockefellerova 7
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goranka Petrović, dr. med.
Telefon: +385 14863279
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003435
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 2
тендеры: 91
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 91
16 июл

Номер: 11033168

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 июл

Номер: 10812504

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 июн

Номер: 10729104

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 10441761

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 10441759

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 10441753

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 10441750

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июн

Номер: 10318892

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 май

Номер: 10090073

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 май

Номер: 10047070

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH