Hrvatski zavod za javno zdravstvo: Тендеры

Телефон: +385 14863279
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
75297532041
Rockefellerova 7
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goranka Petrović, dr. med.
Telefon: +385 14863279
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003435
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 5
тендеры: 137
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 137
18 сен

Номер: 12280661

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 сен

Номер: 12280655

Страна: Хорватия

Источник: TED

15 сен

Номер: 12248588

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 сен

Номер: 12246416

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 сен

Номер: 12246396

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 сен

Номер: 12219060

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 сен

Номер: 12219057

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 сен

Номер: 12198228

Страна: Хорватия

Источник: TED

13 сен

Номер: 12198226

Страна: Хорватия

Источник: TED

11 сен

Номер: 12170011

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH