Hrvatski zavod za javno zdravstvo: Тендеры

Телефон: +385 14863279
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
75297532041
Rockefellerova 7
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Goranka Petrović, dr. med.
Telefon: +385 14863279
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003435
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 2
тендеры: 72
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 72
15 мар

Номер: 8436939

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 мар

Номер: 8408190

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 мар

Номер: 8191703

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 фев

Номер: 7958659

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 янв

Номер: 6745682

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 янв

Номер: 6745680

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 дек

Номер: 6475589

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 дек

Номер: 6402490

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 дек

Номер: 6273720

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 дек

Номер: 6243952

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH