Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije: Тендеры

Телефон: +385 43241572/+385 43241573
Страна: Хорватия
Город: Bjelovar
Адрес: Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije
21876944804
Josipa Jelačića 2
Bjelovar
43000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 43000
Na pažnju (osoba za kontakt): Mladen Čovran
Telefon: +385 43241572/+385 43241573
Telefaks: +385 43221661
Internetska adresa(e):
Adresa profila kupca: http://www.zucbbz.com
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003552
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 20
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 20
28 дек

Номер: 14952343

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 ноя

Номер: 13770562

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

06 ноя

Номер: 13343241

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 окт

Номер: 12618423

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 сен

Номер: 12193641

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 мар

Номер: 8745786

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 мар

Номер: 8436941

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 янв

Номер: 6764533

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 июл

Номер: 3449718

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июл

Номер: 3144624

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH