Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije: Тендеры

Телефон: +385 43241572/+385 43241573
Страна: Хорватия
Город: Bjelovar
Адрес: Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije
21876944804
Josipa Jelačića 2
Bjelovar
43000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 43000
Na pažnju (osoba za kontakt): Mladen Čovran
Telefon: +385 43241572/+385 43241573
Telefaks: +385 43221661
Internetska adresa(e):
Adresa profila kupca: http://www.zucbbz.com
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003552
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 12
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 12
31 июл

Номер: 3449718

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июл

Номер: 3144624

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 июл

Номер: 3098973

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июл

Номер: 3021428

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июл

Номер: 3021423

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 июн

Номер: 2552805

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 май

Номер: 1812910

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 апр

Номер: 1648268

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 апр

Номер: 1585115

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 апр

Номер: 1585077

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH