Usluga Poreč d. o. o.: Тендеры

Страна: Хорватия
Город: Poreč
Адрес: Usluga Poreč d. o. o.
31073587765
Mlinska 1
Poreč
52440
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52440
Na pažnju (osoba za kontakt): Tijana Vadinjof Đurić
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003456
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск