Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić – Sisak: Тендеры

E-mail: javnanabava@obs.hr
Телефон: +385 44553340
Страна: Хорватия
Город: Sisak
Адрес: Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić – Sisak
01066571771
J. J. Strossmayera 59
Sisak
44000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 44000
Na pažnju (osoba za kontakt): Alen Luketić
Telefon: +385 44553340
E-pošta: javnanabava@obs.hr
Telefaks: +385 44530788
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.obs.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003480
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 160
тендеры: 29
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 29
14 май

Номер: 17900053

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 апр

Номер: 17690637

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 апр

Номер: 16978594

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 апр

Номер: 16978593

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 апр

Номер: 16978592

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 апр

Номер: 16978591

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 апр

Номер: 16978590

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 апр

Номер: 16978589

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 апр

Номер: 16978588

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 мар

Номер: 16552803

Страна: Хорватия

Источник: TED