Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić – Sisak: Тендеры

E-mail: javnanabava@obs.hr
Телефон: +385 44553340
Страна: Хорватия
Город: Sisak
Адрес: Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić – Sisak
01066571771
J. J. Strossmayera 59
Sisak
44000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 44000
Na pažnju (osoba za kontakt): Alen Luketić
Telefon: +385 44553340
E-pošta: javnanabava@obs.hr
Telefaks: +385 44530788
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.obs.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003480
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 160
тендеры: 13
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 13
17 ноя

Номер: 13591147

Страна: Хорватия

Источник: TED

16 ноя

Номер: 13579762

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 авг

Номер: 11761325

Страна: Хорватия

Источник: TED

26 июн

Номер: 10666495

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 апр

Номер: 9453471

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 апр

Номер: 9453470

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 апр

Номер: 9453469

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 дек

Номер: 5937610

Страна: Хорватия

Источник: TED

28 ноя

Номер: 5785399

Страна: Хорватия

Источник: TED