Istarska županija: Тендеры

E-mail: nabava@istra-istria.hr
Телефон: +385 52351414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Istarska županija
90017522601
Flanatička 29
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Margareta Stipančić
Telefon: +385 52351414
E-pošta: nabava@istra-istria.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003570
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 44
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 44
15 мар

Номер: 8437001

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 мар

Номер: 8191697

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 фев

Номер: 8137280

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 фев

Номер: 7885927

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 фев

Номер: 7547997

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 янв

Номер: 7049960

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 янв

Номер: 7034139

Страна: Хорватия

Источник: TED

18 дек

Номер: 6322588

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 дек

Номер: 6067517

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 ноя

Номер: 5266934

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH