Istarska županija: Тендеры

E-mail: nabava@istra-istria.hr
Телефон: +385 52351414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Istarska županija
90017522601
Flanatička 29
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Margareta Stipančić
Telefon: +385 52351414
E-pošta: nabava@istra-istria.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003570
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 1
тендеры: 36
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 36
07 дек

Номер: 6067517

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 ноя

Номер: 5266934

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 ноя

Номер: 5244764

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 окт

Номер: 4689478

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 окт

Номер: 4689477

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 сен

Номер: 4353302

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 сен

Номер: 4090846

Страна: Хорватия

Источник: TED

31 авг

Номер: 4036410

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

31 авг

Номер: 4014521

Страна: Хорватия

Источник: TED

29 авг

Номер: 3986785

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH