Istarska županija: Тендеры

E-mail: nabava@istra-istria.hr
Телефон: +385 52351414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Istarska županija
90017522601
Flanatička 29
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Margareta Stipančić
Telefon: +385 52351414
E-pošta: nabava@istra-istria.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003570
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 14
тендеры: 63
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 63
29 авг

Номер: 11923196

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 авг

Номер: 11409179

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

01 авг

Номер: 11367315

Страна: Хорватия

Источник: TED

30 июл

Номер: 11320111

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июл

Номер: 10940861

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 июл

Номер: 10870220

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 июл

Номер: 10814845

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 июл

Номер: 10812497

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 июл

Номер: 10812489

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 июн

Номер: 10599710

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH