Istarska županija: Тендеры

E-mail: nabava@istra-istria.hr
Телефон: +385 52351414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Istarska županija
90017522601
Flanatička 29
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Margareta Stipančić
Telefon: +385 52351414
E-pošta: nabava@istra-istria.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003570
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 14
тендеры: 102
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 102
17 июн

Номер: 18714252

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июн

Номер: 18565369

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 июн

Номер: 18565335

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 июн

Номер: 18515691

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 июн

Номер: 18435283

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 май

Номер: 18230137

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

22 май

Номер: 18104697

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 май

Номер: 18103057

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 май

Номер: 18067544

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 май

Номер: 17849709

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH