Istarska županija: Тендеры

E-mail: nabava@istra-istria.hr
Телефон: +385 52351414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Istarska županija
90017522601
Flanatička 29
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Margareta Stipančić
Telefon: +385 52351414
E-pošta: nabava@istra-istria.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003570
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 14
тендеры: 71
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 71
15 ноя

Номер: 13539382

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 ноя

Номер: 13311545

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 ноя

Номер: 13311535

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 сен

Номер: 12523418

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 сен

Номер: 12429221

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

24 сен

Номер: 12429212

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 авг

Номер: 11923196

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

02 авг

Номер: 11409179

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH