Istarska županija: Тендеры

E-mail: nabava@istra-istria.hr
Телефон: +385 52351414
Страна: Хорватия
Город: Pula
Адрес: Istarska županija
90017522601
Flanatička 29
Pula
52100
Croatia
Služba(e) za kontakt: 52100
Na pažnju (osoba za kontakt): Margareta Stipančić
Telefon: +385 52351414
E-pošta: nabava@istra-istria.hr
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003570
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 14
тендеры: 78
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 78
27 дек

Номер: 14910538

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

26 дек

Номер: 14835516

Страна: Хорватия

Источник: TED

24 дек

Номер: 14793236

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 дек

Номер: 14724196

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 дек

Номер: 14680805

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

20 дек

Номер: 14680785

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

11 дек

Номер: 14398734

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 ноя

Номер: 13539382

Страна: Хорватия

Источник: TED

05 ноя

Номер: 13311545

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 ноя

Номер: 13311535

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH