Pleter – usluge d. o. o.: Тендеры

E-mail: aklarica@pleter-usluge.hr
Телефон: +385 14627790
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Pleter – usluge d. o. o.
50056328499
Čerinina 23
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ana Klarica Čirjak
Telefon: +385 14627790
E-pošta: aklarica@pleter-usluge.hr
Telefaks: +385 14861888
Internetska adresa(e):
Adresa profila kupca: www.pleter-usluge.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003515
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 47
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск