Agencija za lijekove i medicinske proizvode: Тендеры

E-mail: dubravka.mestrovic@halmed.hr
Телефон: +385 14884100
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Agencija za lijekove i medicinske proizvode
37926884937
Ksaverska cesta 4
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Dubravka Meštrović, dipl. ing. mat. – za tehnička pitanja Ivana Vasilj, dipl. ing. el. – za tehnička pitanja Ivana Višnjovski, dipl. iur. – za pravna pitanja i Mirela Koren Bunić, uprav. prav. – za pravna pitanja
Telefon: +385 14884100
E-pošta: dubravka.mestrovic@halmed.hr
Telefaks: +385 14884110
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003557
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 2
тендеры: 41
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 41
07 янв

Номер: 15020827

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

03 янв

Номер: 15009026

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 дек

Номер: 14952385

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

17 дек

Номер: 14552877

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

12 дек

Номер: 14434809

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

10 дек

Номер: 14358404

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 дек

Номер: 14266359

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 ноя

Номер: 14060721

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 ноя

Номер: 13367699

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

19 окт

Номер: 12963582

Страна: Хорватия

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH