Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o.: Тендеры

E-mail: jn-nadogradnja-mrezne-infrastrukture@hops.hr
Телефон: +385 14545851 / +385 14545044 / +385 14545453
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o.
13148821633
Kupska 4
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Igor Ivanković, Vanja Esih, Tomislav Sever
Telefon: +385 14545851 / +385 14545044 / +385 14545453
E-pošta: jn-nadogradnja-mrezne-infrastrukture@hops.hr
Telefaks: +385 16171179
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.hops.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0003494
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 15
тендеры: 27
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 27
23 ноя

Номер: 5668076

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 ноя

Номер: 5637857

Страна: Хорватия

Источник: TED

22 ноя

Номер: 5637856

Страна: Хорватия

Источник: TED

14 ноя

Номер: 5433154

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 ноя

Номер: 5223685

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 ноя

Номер: 5223684

Страна: Хорватия

Источник: TED

02 ноя

Номер: 5223665

Страна: Хорватия

Источник: TED

07 окт

Номер: 4709857

Страна: Хорватия

Источник: TED

21 сен

Номер: 4378783

Страна: Хорватия

Источник: TED