Architectural design services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Хорватия
Язык: EN HR
Заказчик: Ministarstvo hrvatskih branitelja
Номер: 6751821
Дата публикации: 05-01-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Architectural design services

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ministarstvo hrvatskih branitelja
   Trg Nevenke Topalušić 1
   Zagreb
   10000
   Croatia
   Telephone: +385 12308524
   E-mail: javna.nabava@branitelji.hr
   Fax: +385 12308894
  2. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Šibeniku


    Reference number: 11/2017-JN
   2. Main CPV code:
    71220000, 71220000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Šibeniku.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71220000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb.


   4. Description of the procurement:

    Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Šibeniku.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Rok izvršenja / Weighting: 20 %
    Quality criterion - Name: Dosadašnje iskustvo / Weighting: 30 %
    Price - Weighting: 50 %
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 170-348692
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Šibeniku


 1. Additional information
 2. Procedures for review
  1. Review body
   Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
   Koturaška cesta 43/IV
   Zagreb
   10000
   Croatia
   Telephone: +385 14559930
   E-mail: dkom@dkom.hr
   Fax: +385 14559933
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

   Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ovoga Zakona i Zakona o općem upravnom postupku.

   Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

   Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

   Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

   Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

   Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

   U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

   1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

   2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

   3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

   4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

   5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

   Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

   Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.


   Služba za javnu nabavu i praćenje ugovornih obveza
   Trg Nevenke Topalušić 1
   Zagreb
   10 000
   Croatia
   Telephone: +385 12308524
   E-mail: javna.nabava@branitelji.hr
   Fax: +385 12308894
 3. Date of dispatch of this notice
  2018-01-03

Еще тендеры из страны Хорватия за этот срок

Architectural design services Источник: TED

Architectural design services Источник: TED

Insurance services Источник: TED

Natural resources management or conservation strategy planning services Источник: TED

Textbooks Источник: TED