IZGRADNJA ZAMJENSKE GRAĐEVINE DIJELA POSTOJEĆE MREŽE PLINOVODA U ĐURĐEVCU I IZGRADNJA NOVIH DIONICA- PRODUŽETCI DISTRIBUTIVNE MREŽE

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Хорватия
Язык: HR
Заказчик: KOMUNALIJE - PLIN d.o.o.
Номер: 7078213
Дата публикации: 15-01-2018
Начальная цена контракта: 19 864 566 (RUB)
Оригинальная сумма: 2 200 000 (HRK)

Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH
Тэги: Gas distribution Networks Construction

Описание

Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava - Rezultati postupka nabave

Dokument -
Oznaka/broj
Datum kreiranja
Datum sl. na odobr.
Datum slanja
Datum zaprimanja
Datum objave
Postavljanje oznake tajnosti
Opis
Naručitelj KOMUNALIJE - PLIN d.o.o.
Oznaka/broj 2018/S 0F6-0000809
Naziv IZGRADNJA ZAMJENSKE GRAĐEVINE DIJELA POSTOJEĆE MREŽE PLINOVODA U ĐURĐEVCU I IZGRADNJA NOVIH DIONICA- PRODUŽETCI DISTRIBUTIVNE MREŽE
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45231221-0 Radovi na izgradnji opskrbne mreže za plin
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.200.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 8.12.2017 10:05
Datum objave 15.1.2018
Datum slanja 12.1.2018
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh
Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 28.11.2017. 27.11.2017.
Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava 08.11.2017. 07.11.2017.

Еще тендеры из страны Хорватия за этот срок

Usluge profesionalnih vatrogasaca Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

Uređenje plaže Vrulje - II faza Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA LIVADE KANALIZACIJSKA MREŽA SA CRPNOM STANICOM I UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

nabava uredskog materijala Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PROMETNIH POVRŠINA S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM I KANALIZACIJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE U DIJELU NASELJA SLATINA U PETRINJI Источник: Elektronički oglasnik javne nabave RH